StudieKeuzeNederland

Als studiekeuzecoach, aangesloten bij een landelijk kennisnetwerk

Anja Smit is als studiekeuzecoach lid van StudiekeuzeNederland.nl

Studiekeuze Nederland is een vereniging van professionele en onafhankelijke studiekeuzecoaches door heel Nederland. Het zijn ervaren coaches, die op de hoogte zijn van het actuele studieaanbod en hebben kennis van de recente ontwikkelingen in het onderwijs .

Zij komen 6 keer per jaar samen voor deskundigheidsbevordering, uitwisseling en intervisie. Daarnaast bezoeken zij regelmatig scholen en beurzen.

De aangesloten studiekeuzecoaches bieden jongeren op een aantrekkelijke en laagdrempelige wijze die aandacht en begeleiding die nodig is voor het maken van een passende studiekeuze. Daarvoor richten zij zich op betrouwbaarheid, onafhankelijkheid, deskundigheid en samenwerking.

Op de site van StudiekeuzeNederland.nl vindt u meer informatie en de namen van de aangesloten coaches.