CV

Curriculum vitae

Werkervaring
2006-heden: Loopbaancoach vanuit eigen praktijk

2002-2018: Ambulant begeleider vanuit mytylschool: De Ruimte
Verantwoordelijk voor:
o Coördineren van de zorg rond een leerling met een motorische beperking in het regulier basis- en voortgezet  onderwijs. Er zorg voor dragen dat iedereen hieraan zijn eigen unieke bijdrage kan leveren is voor mij daarin een uitdaging.
o Uitschrijven, voorzitten en verslaglegging van de (multidisciplinaire) bijeenkomsten.
o Schrijven van het begeleidingsplan.
o Begeleiden en coachen van de leerkracht en leerling.
Taken:
o Ontwikkelen en geven van workshops o.a.: “sociaal emotionele ontwikkeling”, “presenteren”.
o Ontwikkelen en geven van bijeenkomsten rond zelfbeeld ontwikkeling.
o Invoeren en vormgeven aan intervisie.

1999-2002: Intern begeleider basisschool
Verantwoordelijk voor:
o Opzetten en implementeren van de zorgstructuur binnen de school, dit in een team van 17 personen.
o Coachen van leerkrachten in hun handelen naar de leerlingen toe.
1992-1999: Remedial teacher/Intern begeleider basisschool
Verantwoordelijk voor:
o Individuele- en groepsbegeleiding van leerlingen met leer- en/of gedragsproblematiek. Dit na handelingsgerichte diagnostiek.
o Schrijven van individuele- en groepshandelingsplannen.
o Geven van training in sociale vaardigheden en faalangstreductie aan kinderen.
o Opzetten en gebruiksvriendelijk maken van de orthotheek.

1973-1992: Groepsleerkracht in verschillende jaargroepen.

Opleiding

2008-2009 Trainersopleiding, Phoenix opleidingen te Utrecht

2005 Loopbaanadvies
Academie voor Leven en Werk van Eva de Waard- van Maanen te Weesp
2003-2004 Ambulante begeleiding
Fontys Hogeschool te Utrecht
1999-2002 Professionele communicatie, gebaseerd op TA, NLP en Systemisch werk
Phoenix opleidingen te Utrecht
1991-1992 Motorisch remedial teaching
Stichting motorische remedial teaching in beweging te Alkmaar
1989-1992 Remedial teacher/Interne begeleiding
SON-opleidingen te Amsterdam
1976-1978 Vrouwelijke handwerken, akte U
Pedagogische academie te Haarlem
1970-1973 Lerarenopleiding
Pedagogische academie te Bergen

Cursussen
Omgaan met angst woede en weerstand, Phoenix opleidingen te Utrecht
Onderwijsopstellingen, Interact
Creatieve loopbaanbegeleiding, Alien Verhoef te Zeist
Diagnostiek als venster, Phoenix opleidingen te Utrecht
Studiekeuzebegeleiding
Masterclass TA, Phoenix opleidingen te Utrecht
Mindfulness in coaching, van Kempen Impuls te Schoonhoven

Motiverende gespreksvoering, De Ommezwaai te Castricum

Interesses
Textiel bewerken, lezen, wandelen (vooral in de bergen), reizen, cultuur, religies.