Afscheid nemen, loslaten om te kunnen groeien.

Afscheid nemen, loslaten om te kunnen groeien.

Afscheid nemen maakt dat oude patronen losgelaten kunnen worden en er ruimte komt voor een nieuwe start.

Voorzichtig
Heb ik de gevangen vogel
Uit de strik verlost
Ik laat hem vliegen
Hij geeft mij vleugels.

Willem Hussem

Op allerlei momenten in je leven moet je afscheid nemen: bij het verlies van een baan, van verwachtingen, van ideeën, van gezondheid, bij het overlijden van een dierbare, bij echtscheiding, bij het vertrek van een kind dat het huis verlaat.
Werkelijk afscheid nemen is niet gemakkelijk.
Passende afscheidsrituelen kunnen helpen dit te doen.

Een afscheidsritueel als een bewuste handeling die uitdrukking en vorm geeft aan het soms niet – zegbare, of niet – zichtbare. Dit heeft een helende werking.

In deze workshop neemt het afscheidsritueel dan ook een belangrijke plaats in. Zodat wat je belemmert, kan worden losgelaten of geheeld.

Daarnaast werken we in deze 2 dagen met visualisaties, symbolen, gedichten en ervaringsoefeningen rond gevoelens.

Tijd: 10.00 – 16.00 uur
Kosten: € 150,-  inclusief lunch en materialen.